Phòng VIP

‎₫ 350,000

Phòng đôi

‎₫ 350,000

Phòng Đơn

‎₫ 300,000